Działające od 1995 roku wydawnictwo

KONTRAST

specjalizujące się w publikacjach z zakresu
nauk humanistycznych i społecznych

Publikacje

Polecane: Cykl: „Fundamenty chrześcijaństwa”

Na skrzyżowaniu dróg /Ekklesia/. Jak Jezus dla nas tworzył swój Kościół.

Publikacja (albumowa) pokazuje istotne punkty historii ludzkości, historii zbawienia. Biblijna droga Kościoła.

Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich Ojców Kościoła.

Wczesnochrześcijańska codzienność widziana w świetle Jezusa Chrystusa.

Zmartwychwstał, nie ma Go tu! Jest żywy na zawsze.

Czterdzieści dni spotkań Zmartwychwstałego z uczniami były „szkołą nowego języka” kontaktu z Nim. Pokazuje, jak rozwój człowieka prowadzi do zmartwychwstałej formy istnienia.

Biblia – Droga do Życia.

To swoisty klucz do rozumienia Biblii – zamiarów Boga względem człowieka i świata. Kto szuka drogi do wolności otrzymuje nawigację do chodzenia po codziennych ścieżkach.

„Panie, naucz nas modlić się”.

Antologia tekstów o modlitwie. Tomik poświęcony modlitwie i jej roli w życiu chrześcijanina (kształtowanie stylu życia).

G. La Bella, „Jezuici. Od Vaticanum II do papieża Franciszka”

Opis procesu poszukiwania przez jezuitów nowej tożsamości w zmieniającym się świecie, jej ponownego definiowania w procesie permanentnej odnowy. Książka jest pracą naukową, opatrzoną solidnym aparatem krytycznym, opartą na dokumentach źródłowych, w części wydobytych z archiwów niedostępnych dla nieprofesjonalistów. Napisana przystępnym językiem jest skierowana zarówno do historyków Kościoła, jak i szerszego kręgu odbiorców.

Postacie Sanktuarium Świętolipskiego w ciągu wieków

Idea przygotowania tej publikacji dojrzewała powoli. Na początku chyba nie do końca zdawano sobie sprawę, jaki kształt ma ona przybrać. Przewijała się idea stworzenia słownika świętolipskiego, w którym oprócz prezentacji w porządku alfabetycznym istotnych dla Świętej Lipki postaci, byłyby także hasła związane z różnymi zaistniałymi tu wydarzeniami oraz świętolipską architekturą, rzeźbą, malarstwem, duszpasterstwem itd. Wreszcie zarysowała się idea zaprezentowania panoramy stu postaci powiązanych z sanktuarium na pograniczu ziem, kultur i wyznań.

Usługi

 • wydawanie książek,
 • druk,
 • opracowanie graficzne,
 • skład tekstu,
 • redakcja,
 • tłumaczenia – język niemiecki

Usługi

 • wydawanie książek,
 • druk,
 • opracowanie graficzne,
 • skład tekstu,
 • redakcja,
 • tłumaczenia – język niemiecki

Zamów Książkę

KONTRAST

Zamów Książkę

KONTRAST

kontakt

Wydawnictwo „KONTRAST”